Патентування промислових зразків у Росії


Промисловий зразок у Росії. Згідно зі статтею 1352 Цивільного Кодексу Російської Федерації, промисловий зразок - це художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який надає патентовласнику право і можливість використовувати промзразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патенту.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 5 років з дати подачі заявки, який може бути неодноразово продовжений на 5 років, аж до досягнення максимального терміну 25 років, за умови своєчасної сплати державного мита (згідно зі змінами Частини IV ГК РФ від 12.03.2014 р ).

Для швидкого отримання патенту та мінімізації можливості відмови у видачі патенту значну роль відіграє правильність оформлення заявної та іншої документації, а також своєчасні, компетентні відповіді на запити Відомства.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати вам повний комплекс інформаційних, патентних та юридичних послуг з патентування промислових зразків, що дозволить істотно заощадити час і знизити ризик отримання відмови у видачі патенту, а саме:

Для подання заявки на видачу патенту Росії на промисловий зразок Вам необхідно надати наступні матеріали:
1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора промислового зразка та особи, на ім'я якої запитується патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них;
2) комплект зображень виробу, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
3) креслення загального вигляду виробу, ергономічну схему, конфекційну карту, якщо вони необхідні для розкриття суті промислового зразка;
4) опис промислового зразка;
5) перелік суттєвих ознак промислового зразка;
6) довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи у разі, якщо заявка подається через представника;
7) документ, що підтверджує сплату патентного збору у встановленому розмірі, або документ, що містить підстави для звільнення від сплати патентного збору, або зменшення його розміру, або відстрочення його сплати.

Звертаємо Вашу увагу, що патент на промисловий зразок, отриманий у Росії, надає патентний захист лише на території Росії. Для того щоб захистити винахід в інших країнах потрібно подавати заявки до кожної країни, яка Вас зацікавила, або використовувати процедуру міжнародного патентування.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу, наша компанія буде рада надати Вам повний перелік послуг з патентування промислових зразків у будь-якій країні, яка зацікавила заявника (Патентування промзразка в країнах СНД, Міжнародне патентування промзразка).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої в ході діловодства щодо отримання та підтримання чинності патенту.