Патентування винаходів у СНД. Євразійський патент


Євразійський патент. Правовий захист, що надається винаходу Патентом України, розповсюджується тільки на території України.

Якщо ж Ви експортуєте товари в інші країни СНД або просто бажаєте захистити ваш винахід, то доцільним буде запатентувати його у вибраній країні або декількох країнах.

Одержати патент на винахід у країнах СНД можливо:

 • шляхом одержання національного патенту в одній або декількох країнах;
 • шляхом одержання патенту ЄАПО (Євразійський патент).

Докладно про Євразійський патент:

На сьогодні Євразійський патент надає правову охорону на винаходи на території країн-учасниць Євразійської патентної конвенції (ЄАПК), таких як Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Туркменістан.

Розгляд євразійських заявок та видачу євразійських патентів здійснює Євразійська патентна організація (EAPO, м. Москва). Євразійська патентна система була сформована для створення міждержавної регіональної системи правової охорони винаходів на основі єдиного патенту, що набуває чинності на території усіх договірних країн конвенції. Євразійська патентна система має низку переваг, головними з яких є:

 • правова охорона на винахід відразу в усіх восьми країнах-учасницях Євразійської патентної конвенції шляхом подання однієї заявки замість подання декількох окремих заявок у кожне національне відомство;
 • заявка проходить експертизу по суті тільки у Євразійському патентному відомстві, її результати визнаються усіма країнами-учасницями ЄАПК. Також є можливість проведення прискореної експертизи;
 • сплата щорічних зборів за підтримку чинності патенту у кожній країні-учасниці здійснюється безпосередньо через Євразійське патентне відомство;
 • відсутність необхідності у валідації патенту національними патентними відомствами;
 • один представник на всіх етапах процедури одержання патенту у всіх країнах.

Строк дії євразійського патенту становить 20 років із дня подання заявки та може бути подовжений щодо тієї країни-учасниці ЄАПК, законодавство якої передбачає подовження терміну дії національного патенту на винахід. Це стосується фармацевтичних патентів та патентів на агрохімікати, які залежно від країни можуть бути подовжені на строк до 5 років.

Процедуру одержання євразійського патенту можна умовно поділити на 3 етапи, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну допомогу:

 • підготовка матеріалів заявки, відправлення її у Євразійське патентне відомство, сплата офіційних мит;
 • встановлення дати подання заявки, проведення формальної експертизи та публікація заявки;
 • проведення експертизи по суті, за умови позитивних результатів експертизи, публікація відомостей про видачу патенту та безпосередньо видача патенту.

Оскільки євразійський патент надає правову охорону винаходам одночасно на території 8 країн СНД, його одержання найбільш доцільне у разі необхідності патентування на території двох або більше держав. В іншому випадку заявнику доцільно буде розглянути можливості патентування за національною процедурою у конкретній країні.

Компанія «Михайлюк, Сороколат та партнери» надає повний комплекс послуг з патентування винаходів у будь-якій із 15 країн колишнього Радянського Союзу, а також з одержання Євразійського патенту:

 • консалтинг та проведення патентних досліджень (пошуків);
 • оформлення і подання заявок відповідно до правил та інструкцій відомства певної країни;
 • ведення діловодства та юридичний супровід заявки при проходженні формальної експертизи та експертизи по суті:
  - подання клопотань і підготовка аргументованих відповідей на запити та зауваження Експертизи,
  - опротестування рішень,
  - внесення змін до заявки,
  - продовження термінів здійснення юридичних дій (відповіді на запит, оплати мит);
 • отримання патенту та підтримання його дії;
 • оплата патентних зборів;
 • підготовка та реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних угод;
 • захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
 • інші послуги в галузі інтелектуальної власності.

Компанія «Михайлюк, Сороколат та партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, отриманної під час діловодства з одержання та підтримки патенту.