Оформлення та реєстрація договорів передачі прав та ліцензійних договорів


Реєстрація ліцензійних договорів. Володіння виключними правами інтелектуальної власності дозволяє власникові (патенту або свідоцтва про реєстрацію) не тільки заборонити комусь використання запатентованого (зареєстрованого) об'єкта, але й дозволити іншій особі таке використання або взагалі продати патент (свідоцтво).

Відповідно до Цивільного кодексу України, патентовласник може:

1. Надати іншій особі дозвіл (ліцензію) на використання об'єкта прав інтелектуальної власності.

2. Повністю або частково передати (продати) права на такий об'єкт іншій особі.

1. У першому випадку мова йде про оформлення та реєстрацію ліцензійного договору або ліцензійної угоди (власник не змінюється).

Звертаємо Вашу увагу на те, що на підставі ліцензійного договору, може бути видано виключну або невиключну ліцензію.

Отримання виключної ліцензії надає ліцензіату монопольне виключне право використовувати об'єкт промислової власності та відмову ліцензіара від самостійного використання об'єкта промислової власності, який є предметом ліцензійного договору та його продаж на умовленій території в умовлений час.

Отримання невиключної ліцензії також надає ліцензіату право використовувати винахід, технологію на умовленій території в умовлений час. Однак це право не є монопольним і ліцензіар залишає за собою право використовувати предмет ліцензійного договору та надавати ліцензії іншим ліцензіатам.

2. У другому випадку мова йде про складання та реєстрацію договору передачі прав (власником стає нова особа).

Процедури складання та реєстрації договорів передачі прав та ліцензійних умов специфічні по своїй суті та регламентуються цілим рядом нормативно-правових актів, включаючи і відповідні Інструкції Патентних Відомств.

Наші юристи, які мають більш ніж 10-річний досвід роботи на українському та міжнародному ринках, допоможуть Вам у грамотній охороні об'єкта інтелектуальної власності, нададуть повний комплекс юридичних послуг, а саме:

  • розроблення та оформлення ліцензійних договорів та договорів передачі права власності на винахід, промисловий зразок, корисну модель, торговельну марку (товарний знак), сорт рослини;
  • державна реєстрація ліцензійних договорів та договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності в Патентному Відомстві;
  • ведення переписки у ході реєстрації договору, контроль за ходом розгляду заявки про реєстрацію договору;
  • внесення змін у договір передачі права або ліцензійний договір та реєстрація таких змін;
  • оформлення та реєстрація дострокового припинення дії ліцензійного договору;
  • отримання та передача клієнтові рішення про реєстрацію договору;
  • консалтингові послуги.

"Михайлюк, Сороколат і партнери" гарантують конфіденційність всієї інформації, яка була отримана у ході діловодства за складанням та реєстрацією договорів передачі прав інтелектуальної власності і ліцензійних договорів.