МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Реєстрація торговельної марки у Китаї (Пряме подання у відомство Китаю)


Реєстрація торговельної марки у Китаї. У зв'язку з економічним і соціальним розвитком Китаю все більшої популярності в останні роки набуває реєстрація власної торгової марки в цій країні. Зважаючи на серйозні зміни у законодавчій базі КНР в галузі захисту прав на торговельні марки, китайські компанії і компанії, які мають свій бізнес у Китаї, отримали можливість виділити свій товар на ринку даної країни серед товарів багатьох фірм, що займаються аналогічною діяльністю, зробити його впізнаваним для покупців, захистити свою компанію від недобросовісного використання належних їм торгових марок.

Завдяки наявності власного офісу у м. Пекін, Китай, компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» веде пряме діловодство з Патентним Відомством КНР, не користуючись послугами іноземних патентних повірених, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль за всіма етапами реєстрації, а також значно знизити вартість послуг з реєстрації торговельної марки в Китаї. За час роботи нашої компанії нами було підготовлено і подано близько 200 заявок на реєстрацію торговельних марок в Китаї від заявників з різних країн.

Особливості реєстрації торговельних марок у Китаї

Процедура реєстрації торговельної марки від моменту її подання до моменту реєстрації займає близько 2 років.

Згідно зі змінами закону КНР про торговельні марки, які набули чинності 1 травня 2014 р. реєстрація торговельної марки в Китаї в декількох класах стала можливою шляхом подачі однієї заявки. До ухвалення цих змін у разі реєстрації торговельної марки для товарів і послуг, що належать до декількох класів, необхідно було подавати кілька заявок залежно від кількості класів.

«Принцип пріоритету» (у разі подання двома або більше заявниками заявок на реєстрацію аналогічних торговельних марок стосовно подібних або однорідних товарів, правом пріоритету при реєстрації своєї торговельної марки буде користуватися той заявник, який подав свою заявку раніше). У разі подання заявок на ідентичні торговельні марки у той самий день, на розгляд буде подана та заявка, яка була отримана Відомством раніше. Інші заявки розглядатися і публікуватися не будуть.

Процедура реєстрації торговельної марки в Китаї передбачає такі етапи:

1. Подання заявки на реєстрацію торгової марки

Заявка на реєстрацію торгової марки в Китаї може бути подана будь-якою фізичною або юридичною особою, групою осіб або іншою організацією, яка бажає отримати виключні права на торговельну марку, використовувану щодо товарів, які вона виробляє, переробляє, продає, або послуг, які вона надає.

Іноземні фізичні або юридичні особи, які бажають зареєструвати торгову марку в Китаї представляються патентними повіреними КНР.

Звертаємо Вашу увагу, що завдяки наявності власного офісу в Пекіні, Китай, компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» пропонує пряму подачу заявок на товарні знаки в Китаї, що дозволяє істотно скоротити процес реєстрації на всіх його етапах, ефективно відстежувати та дотримуватися термінів, а також надавати нашим клієнтам повний спектр послуг, уникаючи посередництва.

У якості торговельної марки може бути зареєстроване будь-яке візуальне зображення, що складається зі слів, зображень, букв, чисел, тривимірних символів, комбінацій кольорів. У зв'язку з вищезазначеними змінами закону також стала можливою реєстрація звукової торгової марки.

Пріоритет:

Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 6 місяців з дати подання попередньої заявки.

2. Експертиза та затвердження заявки

У ході проведення експерти перевіряється правильність оформлення документів, відповідність поданої на реєстрацію торговельної марки всім вимогам «Закону КНР про торгові марки» (відповідність критеріям охороноздатності, унікальність торгової марки тощо).

3. Публікація відомостей про торгову марку

У разі якщо торгова марка відповідає всім вимогам «Закону КНР про торгові марки» Відомство приймає рішення про попереднє затвердження (попереднє рішення про реєстрацію) і публікацію відомостей у Офіційному Бюлетені.

4. Подання заперечення проти рішення експертизи

У разі незгоди з рішенням експертизи щодо відмови у реєстрації торговельної марки, а також публікації відомостей про це, заявник може протягом 15 днів з моменту отримання повідомлення про відмову подати заяву до Експертної комісії з торгових марок для повторного розгляду. У разі незгоди з рішенням Експертної комісії допускається подання заяви до народного суду протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення про рішення комісії.

5. Опозиційний період

Протягом 3 місяців, починаючи з дати публікації відомостей про торгову марку, будь-яка особа може подати заперечення проти її реєстрації.

6. Реєстрація, публікація і видача свідоцтва

У разі якщо проти торгової марки, поданої на реєстрацію, не було подано жодних заперечень, відбувається її реєстрація, видача свідоцтва і публікація офіційного повідомлення про реєстрацію.

Строк дії свідоцтва на торговельну марку в Китаї становить 10 років з моменту її реєстрації і може бути продовжений після закінчення цього часу ще на 10-ти річний період за умови дотримання встановлених процедур.

Правові аспекти:

З 1 травня 2014 набула чинності
нова редакція Закону КНР про торгові марки

Ми будемо раді допомогти Вам з реєстрацією торговельної марки в Китаї. Завдяки власному офісу в Китаї ми маємо можливість вирішувати будь-які поставлені нашими клієнтами завдання.