МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ ISO 9001 CERTIFIED


Реєстрація торговельної марки у Китаї (Пряма подача у відомство Китаю)


Реєстрація торговельної марки у Китаї. У зв'язку з економічним і соціальним розвитком Китаю все більшої популярності в останні роки набуває реєстрація власної торгової марки в цій країні. Зважаючи на серйозні зміни у законодавчій базі КНР в галузі захисту прав на торговельні марки, китайські компанії і компанії, які мають свій бізнес у Китаї, отримали можливість виділити свій товар на ринку даної країни серед товарів багатьох фірм, що займаються аналогічною діяльністю, зробити його впізнаваним для покупців, захистити свою компанію від недобросовісного використання належних їм торгових марок.

Реєстрація торговельної марки в Китаї є досить простою і недорогою.

Особливості реєстрації торговельних марок у Китаї

Основним виконавчим органом у сфері інтелектуальної власності в Китаї є Патентне Відомство КНР. Процедура реєстрації торговельної марки від моменту її подання до моменту реєстрації займає близько 2 років.

Згідно зі змінами закону КНР про торгові марки, які набули чинності 1 травня 2014 р. реєстрація торгової марки в Китаї в декількох класах стала можливою шляхом подачі однієї заявки. До прийняття цих змін у разі реєстрації торговельної марки для товарів і послуг, що належать декільком класам, необхідно було подавати кілька заявок залежно від кількості класів.

«Принцип пріоритету» (у разі подання двома або більше заявниками заявок на реєстрацію аналогічних торгових марок стосовно подібних або однорідних товарів, правом пріоритету при реєстрації своєї торгової марки буде користуватися той заявник, який подав свою заявку раніше). У разі подання заявок на ідентичні торговельні марки у той самий день, на розгляд буде подана та заявка, яка була отримана Відомством раніше. Інші заявки розглядатися і публікуватися не будуть.

Процедура реєстрації торгової марки в Китаї включає наступні етапи:

1. Подача заявки на реєстрацію торгової марки

Заявка на реєстрацію торгової марки в Китаї може бути подана будь-якою фізичною або юридичною особою, групою осіб або іншою організацією, яка бажає отримати виключні права на торговельну марку, використовувану щодо товарів, які вона виробляє, переробляє, продає, або послуг, які вона надає.

Іноземні фізичні або юридичні особи, які бажають зареєструвати торгову марку в Китаї представляються патентними повіреними КНР.

Звертаємо Вашу увагу, що завдяки наявності власного офісу в Пекіні, Китай, компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» пропонує пряму подачу заявок на товарні знаки в Китаї, що дозволяє істотно скоротити процес реєстрації на всіх його етапах, ефективно відстежувати та дотримуватися термінів, а також надавати нашим клієнтам повний спектр послуг, уникаючи посередництва.

У якості торговельної марки може бути зареєстроване будь-яке візуальне зображення, що складається зі слів, зображень, букв, чисел, тривимірних символів, комбінацій кольорів. У зв'язку з вищезазначеними змінами закону також стала можливою реєстрація звукової торгової марки.

Пріоритет:

Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 6 місяців з дати подання попередньої заявки.

2. Експертиза та затвердження заявки

У ході проведення експерти перевіряється правильність оформлення документів, відповідність поданої на реєстрацію торговельної марки всім вимогам «Закону КНР про торгові марки» (відповідність критеріям охороноздатності, унікальність торгової марки тощо).

3. Публікація відомостей про торгову марку

У разі якщо торгова марка відповідає всім вимогам «Закону КНР про торгові марки» Відомство приймає рішення про попереднє затвердження (попереднє рішення про реєстрацію) і публікацію відомостей у Офіційному Бюлетені.

4. Подача заперечення проти рішення експертизи

У разі незгоди з рішенням експертизи щодо відмови у реєстрації торгової марки, а також публікації відомостей про це, заявник може протягом 15 днів з моменту отримання повідомлення про відмову подати заяву до Експертної комісії з торгових марок для повторного розгляду. У разі незгоди з рішенням Експертної комісії допускається подання заяви до народного суду протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення про рішення комісії.

5. Опозиційний період

Протягом 3 місяців, починаючи з дати публікації відомостей про торгову марку, будь-яка особа може подати заперечення проти її реєстрації.

6. Реєстрація, публікація і видача свідоцтва

У разі якщо проти торгової марки, поданої на реєстрацію, не було подано жодних заперечень, відбувається її реєстрація, видача свідоцтва і публікація офіційного повідомлення про реєстрацію.

Строк дії свідоцтва на торговельну марку в Китаї становить 10 років з моменту її реєстрації і може бути продовжений після закінчення цього часу ще на 10-ти річний період за умови дотримання встановлених процедур.

Правові аспекти:

З 1 травня 2014 набула чинності
нова редакція Закону КНР про торгові марки

Ми будемо раді допомогти Вам з реєстрацією торговельної марки в Китаї. Завдяки власному офісу в Китаї ми маємо можливість вирішувати будь-які поставлені нашими клієнтами завдання.