8. Що таке патентна чистота?

Патентна чистота - це юридична властивість об'єкта інтелектуальної власності, яка полягає в тому, що він може бути вільно використаний в даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів, що належать третім особам. Мета пошуку на патентну чистоту - виявити використані в об'єкті ознаки запатентованого винаходу, незважаючи на наявні відмінності в інших ознаках.

При перевірці на патентну чистоту перевіряється об'єкт в цілому, оцінці піддаються всі (або більшість) реалізованих у ньому технічних рішень. Пошук проводиться за кожною країною окремо. Беруться до уваги патентні закони, правила і судова практика всіх країн, щодо яких проводиться пошук.

Як правило, для новостворених об'єктів пошук проводиться з метою забезпечення їх патентної чистоти і повинен бути складовою частиною загальних патентних досліджень, виконуваних як перед початком, так і в ході розроблення.

Процес проведення пошуку на патентну чистоту відноситься до науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт, розроблення нових об'єктів, проектуванню підприємств та інших об'єктів капітального будівництва, а також до розроблення проектів стандартів.

Перевірка на патентну чистоту проводиться для раніше розроблених пристроїв, способів і речовин, які стають об'єктами експорту чи ліцензій, виставковими експонатами тощо.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» проводить всі види патентних досліджень, Ви можете зв'язатися з нами по будь-яким додатковими питаннями в області їх проведення.

Окрім того, якщо Ви зацікавлені у патентуванні винаходів, корисних моделей або промислових зразків на території США, Ви можете безкоштовно провести онлайн-пошук патентів на винаходи та промислові зразки, а також поданих заявок на реєстрацію винаходів чи промислових зразків у Сполучених Штатах Америки.


Повернутися до переліку питань