6. У чому схожість і відмінність промислового зразка та торгової марки?

Властивості таких об'єктів промислової власності, як знаки для товарів і послуг та промислові зразки, часто переплітаються і є предметом численних суперечок. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав власності на промислові зразки та знаки для товарів і послуг, регулюються Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Промислові зразки можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими. Основне призначення промислового зразка - це надання естетичного вигляду (декоративності) або ергономічності виробам. Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю його суттєвих ознак. Патент на промисловий зразок надає охорону на зовнішній вигляд виробу, його форму, забарвлення, але при цьому він не дає права його власнику маркувати товар цими знаками (емблемами, етикетками). З цією метою використовується інший об'єкт промислової власності - знак для товарів і послуг.

Знак для товарів і послуг - це засіб індивідуалізації товару та / або послуги. Знак може бути образотворчим (у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині, у будь-якому кольорі або комбінації кольорів) або об'ємним (у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, у будь-якому кольорі або комбінації кольорів). Його основна функція - забезпечити можливість відрізнити товари та / або послуги одного виробника від однорідних товарів і / або послуг іншого виробника. Обсяг правової охорони, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, зареєстрованих для цього знака згідно з МКТП. Рохрахувати вартість реєстрації ТМ, а також розмістити замовлення можна за допомогою нашого онлайн-калькулятору.

Подібності промислового зразка та торгової марки полягають у тому, що візуально вони можуть бути ідентичні, і часто бувають випадки, коли той самий об'єкт може бути і промисловим зразком, і знаком для товарів і послуг, а також промисловий зразок може містити у своєму складі знак для товарів і послуг або елемент знака, який належить іншій особі. Однак, незважаючи на візуальну ідентичність, ці два об'єкти інтелектуальної власності мають зовсім різне призначення та наданий державою обсяг правової охорони.


Повернутися до переліку питань