5. Що може бути заявлено як промисловий зразок?

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Термін дії патенту на промисловий зразок становить 25 років від дати подання заявки.


Повернутися до переліку питань