4. Який захист надають патенти на винахід і корисну модель?

Власник патенту на винахід і патенту на корисну модель має однаковий обсяг виключних прав. Права власника набувають чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) вважається: виготовлення продукту (процесу) із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), використання такого продукту, пропозиція для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі або на підставі ліцензійного договору давати дозвіл (ліцензію) на використання цих об'єктів інтелектуальної власності.

Також патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається, згідно із законодавством України, порушенням прав, що надаються патентом.


Повернутися до переліку питань