3. У чому відмінність винаходу та корисної моделі?

Згідно з українським законодавством, усі відносини, пов'язані з набуттям і здійсненням прав на винаходи та корисні моделі, регулюються єдиним Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», проте ці два об'єкти інтелектуальної власності мають суттєві відмінності, основні з них:

  1. Критерії патентоспроможності. Для винаходу - це новизна, промислова придатність, винахідницький рівень; для корисної моделі - новизна, промислова придатність.
  2. Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи, на корисну модель - формальної експертизи під відповідальність заявника.
  3. Термін отримання патенту на винахід - від 18 місяців, на корисну модель - від 6 місяців.
  4. Термін дії патенту на винахід - 20 років (з правом подовження на 5 років для лікарських засобів, засобів захисту тварин, засобів захисту рослин тощо), на корисну модель - 10 (без права подовження).

Проте, незважаючи на це, обсяг прав, що надаються власникам патентів, однаковий і для винаходу, і для корисної моделі.


Повернутися до переліку питань