26. Чи є однорідними поняттями: торгова марка, знак для товарів і послуг, товарний знак, логотип, бренд?

Всі зазначені терміни можуть використовуватися як синоніми. Проте слід пам'ятати, що в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дано визначення «знак для товарів і послуг», а в Цивільному кодексі України - «торгова марка».

Поняття "Товарний знак" чинне українське законодавство не містить, разом з тим, даний термін використовується в більшості країн СНД, у тому числі, у Російській Федерації, Казахстані, Республіці Білорусь, тому часто згадується і в Україні.

"Логотип" - це не завжди і не обов'язково зареєстроване позначення, проте певним чином усталене у використанні конкретним суб'єктом, внаслідок чого досить стійко асоціюється саме з його діяльністю. Як правило, логотип є частиною торгової марки.

Поняття "Бренд" найбільш часто використовується як синонім торгової марки, разом з тим, це не цілком вірно. Бренд являє собою поняття більш широке і сукупне, а торгова марка є лише однією з його складових поряд із діловою репутацією, фірмовим найменуванням, іноді навіть конкретними товарами.


Повернутися до переліку питань