22. Чи можна заборонити виробництво запатентованого винаходу третій особі, у випадку якщо такий винахід вироблявся цією особою і до отримання патенту?

Ні, тому що згідно зі ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» особа, яка добросовісно використала в своїх цілях об'єкт інтелектуальної власності або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки або дати пріоритету на тотожний об'єкт (винахід, корисну модель, промисловий зразок) іншою особою, яка не порушує права власника патенту і має право на безкоштовне продовження використання цього об'єкта. У даному випадку така особа має право попереднього користування. Проте слід зауважити, що право попереднього користування обмежене тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу рішення, яким воно було на дату подання заявки.


Повернутися до переліку питань