21. Яка відповідальність передбачена законом особам, які порушують права патентовласника?

Порушенням прав патентовласника можна вважати використання третіми особами об’єкту прав інтелектуальної власності. При цьому, під «використанням» розуміється:

  1. Виготовлення продукту з використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), використання такого продукту, пропонування до продажу, у тому ж числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення у цивільний обіг або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт вважається виготовленим із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), чи ознаку, що є еквівалентною їй.

  2. Використання процесу, що захищається патентом, або пропонування його для використання в Україні, якщо особа, що пропонує цей процес, знає про те, що його використання забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з ситуації, це і так є очевидним. Процес, що охороняється патентом, вважається використаним, якщо було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходи, або ознаку, еквівалентну їй.

Порушення прав власника інтелектуальної власності, залежно від розміру шкоди, може призвести до цивільної, адміністративної, а також кримінальної відповідальності.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» з радістю представить Ваші інтереси у суді у випадку порушення третіми особами Ваших прав на об’єкти інтелектуальної власності.


Повернутися до переліку питань