10. Який термін дії патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок?

Термін дії патентів на об'єкти промислової власності:

  1. На винахід - 20 років від дати подання заявки, і, у разі якщо використання винаходу вимагає дозволу відповідного компетентного органу (лікарські засоби, засоби захисту тварин, засоби захисту рослин тощо), може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту, але не більш ніж на 5 років;

  2. На корисну модель - 10 років від дати подання заявки без права продовження;

  3. На промисловий зразок - 25 років від дати подання заявки.

Повернутися до переліку питань