1. Що таке промислова власність?

Промислова власність (англ. Industrial property) - одна зі складових частин інтелектуальної власності. Поняття промислової власності було застосоване у Паризький конвенції з охорони промислової власності, ухваленій у 1883 році. Пізніше це поняття закріпилось у низці інших міжнародних угод. Згідно зі ст. 1 цієї конвенції, об'єктами промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, позначення походження товарів, фірмові найменування, географічні зазначення, а також припинення недобросовісної конкуренції.


Повернутися до переліку питань