МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Реєстрація торговельної марки в Євросоюзі


Реєстрація торговельної марки в Євросоюзі. Стабільна економічна ситуація і високий рівень добробуту населення в країнах-учасницях Європейського Союзу відкриває широкі перспективи для ведення бізнесу на цій території. З огляду на гостру конкуренцію в Євросоюзі, для досягнення компанією стійкого становища, необхідно встановити тісний взаємозв'язок з потенційними клієнтами. Одним з інструментів забезпечення такого взаємозв'язку є впізнаваний бренд, завдяки якому товар виділяється серед інших конкуруючих товарів у свідомості споживача. Початковим етапом для досягнення цієї мети є процес реєстрації бренду (торговельної марки) в Євросоюзі.

Для заявників з України існують такі способи захисту торговельної марки в Європейському Союзі:

  • реєстрація торговельної марки у кожній країні окремо шляхом подачі заявки до відповідних національних відомств. Така процедура доцільна, якщо заявника цікавить реєстрація торговельної марки в одній або декількох країнах Європейського Союзу.

  • реєстрація Торговельної Марки Європейського Союзу шляхом подачі заявки в регіональне відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу. Правова охорона Торговельної Марки Європейського Союзу надається на території всіх країн ЄС (28). Така процедура доцільна у разі зацікавленості заявника здійснювати підприємницьку діяльність на території всіх або більшої частини країн ЄС.

  • реєстрація торговельної марки за Мадридською системою із заявленням охорони ТМ на території Європейського Союзу як регіону. Така процедура доцільна, якщо заявника цікавить реєстрація торговельної марки у багатьох країнах світу, крім Європейського Союзу.

Розглянемо процедуру реєстрації торговельної марки на території Європейського Союзу за регіональною процедурою, тобто шляхом подачі заявки у відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property office).

Подати заявку на реєстрацію торговельної марки в ЄС може будь-яка фізична або юридична особа, а також група осіб. Інтереси заявників-нерезидентів Європейського Союзу перед відомством повинні представляти зареєстровані патентні повірені.

Заявка, подана у відомство ЄС, перевіряється на відповідність формальним вимогам, на відсутність абсолютних підстав для відмови у реєстрації, а також, на вимогу заявника, за торговельною маркою проводиться пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими ТМ на території ЄС і поданими заявками.

Якщо заявка позитивно пройшла даний етап, то відбувається її публікація в офіційному бюлетені, після чого, протягом 3 місяців, будь-яка зацікавлена особа може подати до відомства заперечення проти реєстрації заявленої торговельної марки.

У разі якщо проти заявки не було подано заперечень, або вони були успішно подолані, відбувається реєстрація, публікація торговельної марки в офіційному бюлетені та видача свідоцтва (в електронному вигляді).

Крім того, що правова охорона Торговельної Марки Євросоюзу надається на всій його території, ця процедура також має ряд додаткових переваг:

- Централізована подача заявки в одне відомство на одній з офіційних мов Європейського Союзу (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська);
- Подача заявки з єдиними формальними вимогами;
- Централізована оплата мит за продовження дії свідоцтва.

Недолік такої процедури полягає у тому, що у разі відмови в реєстрації в одній з країн ЄС, торговельна марка автоматично отримує відмову в реєстрації і у всіх інших заявлених країнах. Однак існує так звана процедура перетворення заявки. Ця процедура передбачає перетворення заявки на Торговельну Марку Європейського Союзу у заявку (и), подану (і) в національне (і) відомство (ва) країн (и) Європейського Союзу, на території якої(их) необхідно отримати охорону торговельної марки, зі збереженням дати пріоритету заявки на Торговельну Марку ЄС.

Завдяки наявності власного офісу на території Європейського Союзу і присутності в штаті компанії Юозаса Лапеніса, Європейського патентного повіреного, ми маємо можливість ефективно сприяти нашим клієнтам у захисті прав на об'єкти їх інтелектуальної праці в Європі.

Якщо у Вас виникли додаткові питання з реєстрації торговельної марки в Євросоюзі, звертайтеся в наш головний офіс або до філії нашої компанії на території Європейського союзу у Литві. Будемо раді Вам допомогти.