МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

И ПАРТНЕРЫ

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке HP (№142294)


Изображение ТМ:

торговая марка HP (№142294)

Номер и дата подачи заявки:

m201000588    20.01.2010

Номер свидетельства:

142294

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

ХП Хьюлетт Пакард Груп ЛЛК

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

10300 Енерджи Драйв, Спрінг, Техас 77389, Сполучені Штати Америки, (US)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

20.01.2030

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 2 : барвильні картриджі, заправні картриджі, тонер-картриджі, чорнильні картриджі, струменеві картриджі, барвники (тонери), що належать до 2 класу; друкарські фарби;

Кл. 7 : друкувальні верстати та їх частини;

Кл. 9 : комп'ютери; комп'ютерне обладнання; комп'ютерний програмний статок (записаний); комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерне та комунікаційне мережеве обладнання та програмний статок (записаний); пристрої для обробляння інформації; пристрої для зберігання даних (запам'ятовуючі); принтери; факсимільні апарати; комп'ютерне обладнання та програмний статок (записаний) для формування та обробляння зображень; сканери; фотокопіювальні пристрої; проекційні апарати; рахувальні машини; телефони; частини та фітинги до вищезазначених товарів, що належать до 9 класу; оптичні носії інформації для одноразового та багаторазового записування даних; компакт-диски та DVD-диски для одноразового та багаторазового записування даних; дисководи та пристрої для записування компакт-дисків та DVD-дисків; друкарські головки до принтерів та плоттерів;

Кл. 16 : папір; брошури; путівники; технічні бюлетені; інформаційні листки; каталоги продуктів; настанови користувачам (друкарська продукція) та довідники послуг;

Кл. 35 : Послуги з консультування щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; послуги зі стратегічного консультування; послуги щодо сприяння продажеві та допомоги покупцям у придбанні комп'ютерних товарів та електроніки в режимі он-лайн та послуги щодо замовляння цих товарів; допомога в діловому керуванні у сфері розробляння та реалізовування програм лояльності для клієнтів компаній,; об'єднаних спільними інтересами,; програм партнерства (співпраці) між компаніями,; програм для розробників програмних рішень та агентських програм,; а саме: розробляння стратегій для комерційних партнерів,; пошук прийнятних партнерів для виходу з ними на ринок,; розробляння стратегій партнерства (співпраці); рекламування; маркетингові послуги та послуги щодо розробляння та влаштовування програм сприяння продажеві; послуги аутсорсингу щодо забезпечування працівниками та керування людським капіталом; послуги щодо керування штатом професійних працівників (для інших); консультування щодо штату працівників; послуги для третіх осіб щодо переміщування працівників (ділові послуги щодо штату працівників); послуги щодо збирання інформації для роботодавців; послуги щодо керування базами даних; послуги з аутсорсингу у виробничих процесах; послуги щодо керування зв'язками зі споживачами; збирання статистичних даних; інформаційний менеджмент;

Кл. 36 : купування на виплат (в кредит); фінансове та страхове керування соціальними та пенсійними виплатами та консультування щодо соціальних та пенсійних виплат; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; послуги щодо відшкодовування страхових збитків; послуги фінансового аналізування та фінансового консультування для організації банківських та фінансових операцій та управління ними;

Кл. 37 : встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів та телекомунікаційного обладнання; технічна підтримка комп'ютерної техніки;

Кл. 38 : зв'язок; послуги зв'язку щодо дистанційної присутності; надавання он-лайн чатів, електронних оповіщальних дощок та форумів для обміну повідоминами між користувачами комп'ютерів; послуги провайдерів в режимі он-лайн; послуги щодо потокового передавання відеоданих; телекомунікаційні послуги з передавання голосу через IP-протокол; надавання в оренду через мережу інтернет погодинного часу доступу до прикладного програмного статку для здійснення електронної торгівлі і створювання посилань на веб-сайти для здійснення електронної торгівлі; електронне передавання даних та інформації; надавання доступу до веб-сайтів для зберігання цифрових зображень та фотографій; надавання доступу до веб-сайтів для електронного представляння, редагування, управління, організації та змінювання цифрових зображень; надавання доступу до веб-сайтів для спільного (колективного) використання (перегляду) фотографій та цифрових зображень через інтернет; телекомунікаційні послуги щодо надавання спільного доступу до файлів, а саме надавання доступу до даних, збережених у цифровому форматі;

Кл. 39 : фізичне зберігання цифрового контенту на електронних носіях;

Кл. 40 : послуги з проявляння та друкування фотографій і цифрових зображень; послуги з обробляння фотографій; друкування на замову цифрових та фотографічних зображень на фотографічному папері та товарах; друкування; друкування на замову; складальні роботи щодо виготовляння комп'ютерів на замову; переробляння (утилізація) комп'ютерних складників, комп'ютерних периферійних пристроїв та електроніки;

Кл. 41 : освіта, виховування та забезпечування навчання; проводіння навчання на класних заняттях, практичних семінарах; проводіння семінарів та конференцій в галузі комп'ютерів, електронної комерції та інформаційних технологій; послуги щодо цифрового зображання; послуги готування публікацій за допомогою електронних видавничих засобів; надавання незавантажних мережних журналів, зокрема блогів, що містять інформацію в галузі комп'ютерів, електронної комерції та інформаційних технологій;

Кл. 42 : комп'ютерні послуги, включаючи: комп'ютерне системне аналізування, планування, інтеграцію, розробляння та технічну підтримку програмного статку комп'ютерів, комп'ютерне системне аналізування, планування, інтеграцію та розробляння комп'ютерної техніки; консультаційні послуги щодо мережі інтернет, а саме: надавання консультаційних послуг (для інших) щодо створювання та використання інтернет-порталів для електронної торгівлі; консультаційні послуги в галузі безпеки у мережах інтернет та інтранет; наймання (прокат) комп'ютерної техніки,; програмного статку комп'ютерів і комп'ютерних периферійних пристроїв для створювання інфраструктури базових комп'ютерних систем; консультаційні послуги в галузі інформаційних технологій; розробляння, інсталювання (встановлювання), обслуговування та відновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння інтегрованих комп'ютерних систем та мереж; послуги комп'ютерного системного та мережевого керування; послуги з розробляння баз даних; комп'ютерне програмування; розробляння, розміщування та компонування веб-сайтів для інших через інтернет; консультування для інших щодо підбору, реалізації та використання комп'ютерного програмного статку, що використовується для спостереження за операціями та діяльністю в системах неперервної дії та управління ними; науково-технологічні послуги інженерів та комп'ютерних програмістів щодо побудови таксономій (класифікування та систематизування даних); розробляння комп'ютерів на індивідуальне замовлення (для інших); резервне копіювання та відновлювання даних, перенос даних, шифрування даних; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; наймання та лізингування комп'ютерів, комп'ютерного програмного статку та комп'ютерної техніки; надавання послуг графічного дизайну за допомогою комунікаційних мереж; наукові досліджування та послуги промислового досліджування; послуги з обробляння цифрових зображень, що належать до 42 класу;

Источник: http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm