Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке ECOMIX; есотіх (№104505)


Изображение ТМ:

торговая марка ECOMIX; есотіх (№104505)

Номер и дата подачи заявки:

m200704086    16.03.2007

Номер свидетельства:

104505

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

БВТ Акцієнгезельшафт

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

Вальтер-Зіммер-Штр. 4, 5310 Монздее, Австрія, (AT)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

16.03.2027

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 1 : Необроблені синтетичні смоли, адсорбенти; активоване вугілля для фільтрів; антискаланти; антинакипіни; аніонообмінні смоли; вугілля зактивоване; іонообмінники (хімічні речовини); іонообмінні смоли; катіонообмінні смоли; керамічні фільтрувальні матеріали подрібнені; коагулянти; моносферні смоли; омарганцьованний пісок; очищальні речовини (компоненти фільтрів для води); очищальні препарати для промислових цілей; пом'якшувальні речовини для води; прояснювачі; сорбційні матеріали; смоли для фільтрів змішаної дії; солі для очищання води; спеціальні смоли для пом'якшування води; спеціальні смоли для часткового чи повного знесолення води, для обробляння конденсату, для особливо чистої води, для електронної і атомної промисловості, харчових продуктів, фармакології; спеціальні смоли для обробляння води; фільтрувальні матеріали для промислового виробництва напоїв; флокулянти; фільтрувальні (цідильні) матеріали (мінеральні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали (хімічні речовини); фільтрувальні (цідильні) матеріали (необроблені пластмаси); хімікати для очищання (прояснювання) води; хімічні речовини для очищання води; хімічні реактиви, крім лікарських і ветеринарних; штучні смоли необроблені;

Кл. 7 : машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя; інкубатори; водовідокремлювачі; змінні фільтри та елементи до фільтрувальних машин; знегазівники (деаератори) питної води; мембрани до насосів; мембранні елементи для зворотноосмотичних установок, що використовуються в процесах водопідготовки; нанофільтраційні елементи, що належать до 7 класу; очищальні апарати парові; апарати для очищання ацетилену; пиловидалівне очищальне устатковання; рулонні елементи для обробляння питної, водопровідної, промислової, стічної, морської води, води у фармакологічній промисловості; рулонні елементи для часткового пом'якшування води, для очищання ґрунтової води; фільтри (цідила) для очищання холодильного повітря в двигунах; фільтри (цідила) змінні до цідильних (фільтрувальних) машин; фільтри (цідила) (деталі машин або двигунів); фільтрувальні машини; фільтруючі пластини, фільтрпреси; фільтри (деталі машин або двигунів);

Кл. 11 : устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати, машини і устатковання для очищання води; блочні установки очищання води для промисловості; вмістища на воду під тиском; водогінне, водозабиральне, водорозподільче і водопостачальне устатковання; водоочищальне устатковання; водопровідні установки; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; вугільні фільтри; дезінфікувальні апарати; дистилятори; дистиляційні апарати; змінні побутові фільтри для комплексного доочищення питної води; змінні картриджі фільтрів для води; корпуси високого тиску для обробляння води; мембранні системи очищання води; мультимедійні механічні фільтри; NA-катіонітові і H-катіонітові фільтри; нітрат-селективні фільтри для води; органопоглинаючі фільтри; побутові і промислові системи зворотного осмосу та нанофільтраційні системи очищання води; пристрої і апарати для фільтрування води; регенеруючі системи очищання води; регулювальні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; системи очищання і кондиціювання води; системи комплексного очищання побутової води; системи доочищення води; системи знезаражування питної води; сорбційні установки підготовки та очищання води; стерилізатори для води; устатковання для обробляння води; устатковання для очищання (фільтрування) води; устатковання підготовки води для виробництва напоїв; устатковання для очищання стічної води; устатковання і апарати для пом'якшування води; устатковання для знесолювання морської води; УФ-фільтри знезаражуючі; фільтрувальні, абсорбційні, іонообмінні, електрохімічні, зворотного осмосу і комбіновані побутові пристрої для очищання води; фільтри (деталі побутового або промислового устатковання); фільтри побутових і промислових установок; цідила (фільтри) для питної води;

Источник: http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm