МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

И ПАРТНЕРЫ

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке KONICA MINOLTA; KONICA; MINOLTA (№67527)


Изображение ТМ:

торговая марка KONICA MINOLTA; KONICA; MINOLTA (№67527)

Номер и дата подачи заявки:

2003099458    04.09.2003

Номер свидетельства:

67527

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

Коніка Мінолта, Інк.

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

2-7-2, Маруноучі, Чійода-ку, Токіо, Японія, (JP)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

04.09.2023

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 1 : Хімічні реактиви; хімічні речовини для обробляння зекспонованих плівок, паперу та платівок; хімічні речовини для обробляння зекспонованих плівок, паперу та платівок для образотворчого мистецтва та художньої графіки; хімічні речовини для обробляння зекспонованих медичних рентгенівських плівок; хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; фотоплатівки для образотворчого мистецтва та художньої графіки (неекспоновані); плівкі для образотворчого мистецтва та художньої графіки (неекспоновані); папір для образотворчого мистецтва та художньої графіки (неекспонований); медичні рентгенівські плівки (неекспоновані); фотоемульсії; фотоплівки для копіювання, розмножування, виготовляння дубль-слайдів та для мікрофільмів (неекспоновані); фотоплівки для ідентифікуючих фотографій (неекспоновані); фотоплівки для наукових вимірювань та досліджувань (неекспоновані); фотоплівки для використання в промисловості (неекспоновані); фотоплівки для використання з камерами, фотокамерами та фотоапаратами для записування зображень, показуваних на СRT дисплеях при медичній діагностиці (неекспоновані); фотоплівки (неекспоновані); фотопапір (неекспонований); фотоплатівки (неекспоновані); фотографічні світлочутливники (сенсибілізатори); світлочутливі хімічні препарати; фотонабірні плівки (неекспоновані); фотонабірний папір (неекспонований); надсвітлочутливі платівки для офсетного друкування; частини та компоненти до всіх вищезазначених товарів, що належать до 1 класу; проявники для використання у фотокопіювальних машинах та апаратах, оптичних сканерах, комп'ютерних принтерах, струминних принтерах, лазерних принтерах, оптичних принтерах, принтерах-зчитувачах мікрофільмів;

Кл. 2 : Протикорозійні густі мастила; канадський бальзам; барвники (екстракти); копал (смола); даммарова смола; протрави та тонери для ксерографічних апаратів та машин; чорнильні та струминні картриджі до комп'ютерів, принтерів, текстових процесорів, електронних редакторів (пристроїв для електронної обробки тексту); чорнильні та струминні картриджі до струминних принтерів; чорнильні та струминні картриджі до ксерографічних апаратів та машин; мастики (природні смоли); фарби для ротапринтів та мімеографів; протрави (закріплювачі барвників); фольга та порошки з кольорових металів для малювання, барвлення, декоративних робіт, друкування або художніх робіт; фарби та політури; пігменти; соснова олія екстрагована із коріння сосни, що належить до 2 класу; фольга та порошки з дорогоцінних металів для малювання, барвлення, декоративних робіт, друкування або художніх робіт; друкарські суміші (фарби); друкарські фарби; каніфоль; сандарак; шелак; тонери та протрави для використання у оптичних сканерах, комп'ютерних принтерах, струминних принтерах, лазерних принтерах, оптичних принтерах, принтерах-зчитувачах мікрофільмів; фарби та тонери для апаратури для виготовляння зображень; тонер-картриджі для ксерографічних апаратів і машин; препарати для знімання шпалер; протистарники деревини (препарати, що запобігають старінню деревини); частини та компоненти до всіх вищезазначених товарів, що належать до 2 класу;

Кл. 7 : апарати для виготовляння пробних відбитків для використання у художній графіці та образотворчому мистецтві; апарати для змішування хімікатів; апарати для виготовляння друкарських платівок або виготовляння плівок для образотворчого мистецтва та художньої графіки; плавильнорізальні машини для робіт по металу; автоматичні штемпелювальні машини; штемпелювальні машини; машини та верстати (металорізальні); друкувальні машини; друкарські форми; частини, компоненти та деталі до всіх вищезазначених товарів, що належать до 7 класу;

Кл. 9 : приладдя до камер, фотокамер та фотоапаратів, включаючи змінні лінзи, об'єктиви до камер, фотокамер та фотоапаратів, електронні спалахи; бачки та вмістини для просушування, проявки; протикрадіжні попереджальні пристрої; апаратура, прилади, пристрої та інструменти для копіювання, розмножування зекспонованих фотоплівок, виготовляння дубль-слайдів зі зекспонованих фотоплівок; апаратура для змішування хімікатів для використання у фотолабораторіях; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; аудіо- та відеодиски; аудіо- та відеострічки; аудіоміксери (аудіоперетворювачі) та аудіоспікери (аудіогучномовці),; системи контролю,; включаючи комп'ютерні операторські термінали,; комп'ютерні термінали управління,; комп'ютерні системи управління і допоміжний та інструментальний програмний статок для контролювання та інтеграції текстів,; звуку,; графіки,; статичних зображень та рухомих зображень у планетаріях; автоматичні фідери, касети та сортувальники для документів; автомати для обробляння зекспонованих плівок, паперу та платівок для художньої графіки і образотворчого мистецтва; автомати для обробляння зекспонованих фотоплівок та фотопаперу; автомати для обробляння зекспонованих медичних рентгенівських плівок; апарати та пристрої для виписування рахунків; апарати та пристрої для контролювання штемпелювання пошти; біноклі; лічильні лінійки, шкали та ваги; калькулятори; футляри на камери, фотокамери, фотоапарати та приладдя до них, що належать до 9 класу, включаючи сумки та паски; лінзи та об'єктиви до камер, фотокамер та фотоапаратів; камери, фотокамери, фотоапарати та частини і приладдя до них, що належать до 9 класу; камери, фотокамери та фотоапарати для ідентифікуючого фотографування; камери, фотокамери та фотоапарати для спеціального фотографування; камери, фотокамери та фотоапарати для записування зображень, показуваних на CRT дисплеях; касові апарати; кінематографічні апарати, прилади, пристрої та інструменти; кіноплівки; апарати для рахування та сортування грошей; передплатні ворота для ав

Кл. 10 : апарати, прилади, пристрої та інструменти для лікарського аналізування і діагностики та периферійні пристрої до них; підсилюючі екрани для рентгенівських плівок для медичних (лікарських) рентгенівських знімків; вимірювачі жовчі; медичні (лікарські) апарати, прилади, пристрої та інструменти; машини і апарати для копіювання і розмножування медичних (лікарських) рентгенівських знімків; ортопедичні вироби; оксігемометри; протезні та пломбувальні матеріали; рентгенівські апарати на медичні (лікарські) потреби; хірургічні кетгути; хірургічні, медичні, зубничі та ветеринарні апарати, прилади, пристрої та інструменти; матеріали для накладання швів; апаратура для лікарського аналізування; касети з неекспонованими медичними (лікарськими) рентгенівськими плівками; неекспоновані медичні (лікарські) рентгенівські плівки; рентгенівські діагностичні апарати і прилади; частини, деталі і компоненти до всіх вищезазначених товарів, що належать до 10 класу;

Кл. 16 : Адресні машини; клеї на канцелярські або побутові потреби; альбоми; друкарські чорнила; копіювальні апарати (канцелярське приладдя); копіювальні машини; різноманітне приладдя для копіювальних машин та апаратів; прилади та пристрої (фотографічні, електростатичні, термічні); креслярські інструменти, прилади і матеріали; електричні степлери (канцелярське приладдя); машини для запечатування конвертів для офісів; гектографічні копіювальні та розмножувальні машини та апарати; чорнила; чорнильні стрічки та стрічки до друкарських машинок; чорнильні стрічки для принтерів до комп'ютерів; копіювальні і розмножувальні машини для тексту; шаблони для маркування; мімеографи, ротапринти; папір для струминих принтерів; шредери на папір; папір; друковані (друкові) видання; фотографії; папір для копіювальних машин і апаратів, принтерів та факсимільних апаратів; підставки для фотографій; звичайний папір для ксерографічних машин; поштові франкувальні машини; поштові листівки; друкарські шрифти; ротаційні копіювальні і розмножувальні машини і апарати, реглети до принтерів; канцелярські товари; термочутливий папір; друкарські машинки; частини, деталі і компоненти до всіх вищезазначених товарів, що належать до 16 класу;

Кл. 35 : Реклама; передплачування газет (для інших); аукціонний продаж; імпортно-експортні агентства, агентства з оформляння експортно-імпортних операцій; ділове адміністрування; керування справами; надавання інформації стосовно комерційних продажів; реєстрація документів та магнітних стрічок; множення документів; служби працевлаштовування; надавання залікових талонів (сприяння продажеві); маркетингові досліджування; забезпечування функціонування офісу, включаючи копіювання документів та обробляння даних; послуги операторів комп'ютерів, надавання послуг з робіт на комп'ютері, із телексами та іншими офісними машинами і апаратами для інших осіб; фотокопіювальні послуги; аудит; консультування фахове щодо підприємництва; наймання (прокат) рекламних матеріалів; послуги щодо прийняття та супроводження відвідувачів у справах бізнесу (ресепшн); наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя, а саме, офісних копірів, включаючи копіювальні машини і апарати та електронні принтери; наймання (прокат) і лізинг друкарських машинок, копіювальних машин і апаратів і/або текстових процесорів і електронних редакторів; записування повідомин (включаючи записування по трафарету); наймання (прокат) та лізинг торговельних автоматів; наймання (прокат) та лізинг приладдя для виставок на комерційні або рекламні потреби;

Кл. 37 : ізолювання будівельне; встановлювання та лагодження електроприладів; встановлювання, лагодження та технічне доглядання електричного обладнання; встановлювання, доглядання і лагодження телекомунікаційного обладнання; капітальне споруджування будівель; послуги щодо капітального цивільного будівництва; встановлювання, доглядання та лагодження кінематографічного обладнання; встановлювання, доглядання і лагодження електричного вимірювального обладнання, апаратів, приладів, пристроїв та інструментів; встановлювання, підтримання і лагодження канцелярських машин, апаратів і обладнання, включаючи копіювальні апарати, електронні принтери і факсимільні апарати; встановлювання, доглядання і лагодження оптичного електронного обладнання; встановлювання, доглядання і лагодження фотографічних обробляючих, проявляючих і/або друкувальних машин; встановлювання, доглядання і лагодження обладнання планетаріїв; встановлювання, доглядання і лагодження медичних апаратів, приладів, пристроїв і інструментів; встановлювання, доглядання і лагодження канцелярських і ділових машин і обладнання; встановлювання, доглядання і лагодження фотографічних апаратів, машин і обладнання; встановлювання, доглядання і лагодження машин, механізмів і обладнання; доглядання і лагодження машин і апаратів для використання у точних машинах і апаратах, включаючи медичні, хірургічні, зубничі апарати та інструменти; доглядання і лагодження фотографічних апаратів, включаючи фотокамери, електронні камери, відеокамери та інше обладнання для виготовляння знімків; лагодження і доглядання хімічних машин і апаратів; лагодження і доглядання комп'ютерів, включаючи центральні процесори і програмовані електронні мережі-носії інформації, магнітні диски та інші періферійні пристрої; лагодження і доглядання електричних апаратів і інструментів на побутові потреби; лагодження і доглядання електричних комунікаційних апаратів і інструментів; лагодження і доглядання електричних торговельних та контрольних автоматів, машин і інструментів; лагодження і доглядання проекторів плівок і ф

Кл. 40 : обробляння матеріалів, включаючи загартовування металів, скла та інших матеріалів; книгооправні (палітурні) роботи; збільшування фотографій; друкування фотографій; проявляння фотоплівок; фотогравіювання; обробляння кіноплівок; обробляння, проявляння та/або друкування фотоплівок та фотопаперу; переробляння відходів та сміття; наймання (прокат) та лізинг хімічних машин та апаратів, що належать до 40 класу; наймання (прокат) машин та апаратів для обробляння їжі та напоїв; наймання (прокат) та лізинг розпилювальних машин та інструментів; наймання (прокат) та лізинг дерево- та фанерооброблюючих машин та апаратів; наймання (прокат) та лізинг книгооправних (палітурних) машин; наймання (прокат) та лізинг текстильних машин та апаратів; наймання (прокат) та лізинг тютюнооброблюючих машин; наймання (прокат) та лізинг целюлозних машин; наймання (прокат) та лізинг машин для виготовляння паперу; наймання (прокат) та лізинг машин для обробляння паперу; наймання (прокат) та лізинг металооброблюючих машин та інструментів; наймання (прокат) та лізинг типографських машин; наймання (прокат) та лізинг фото-проявляючих, друкувальних, збільшуючих, коригувальних або поліруючих апаратів; обробляння матеріалів; офсетне друкування; літографічне друкування; друкування фотогравюр; типографське друкування; друкування; друкування з екрану;

Кл. 41 : влаштовування та проводіння видовищ та виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) та лізинг приладдя для виставок (культурних і навчальних); навчання щодо виготовляння фотографій; освіта та навчання в галузі наукових, електричних, електронних, оптичних та ділових машин, апаратів та інструментів; освіта та навчання в галузі виробництва та продажу наукових, електричних, електронних, оптичних та ділових машин, апаратів та інструментів; виховування, освіта; розваги; наукові виставки в галузі фотографічних, кінематографічних, оптичних, електронних, електричних і вимірювальних машин, апаратів та інструментів; забезпечування навчання; влаштовування та проводіння спортивних та культурних заходів; фотографування; консультаційні послуги в галузі фотографування; послуги щодо обробляння цифрових зображень; підготування публікацій за допомогою настільних видавничих систем, настільна видавнича діяльність; обробляння цифрових зображень, включаючи введення, редагування, виведення, друкування цифрових фото та зображень; наймання (прокат) камер, фотокамер, фотоапаратів; наймання (прокат) та лізинг приладдя для виставок (культурних і навчальних);

Кл. 42 : консультаційні послуги в галузі комп'ютерної техніки та програмного статку; комп'ютерне програмування та обслуговування комп'ютерного програмного статку; наймання (прокат) комп'ютерів; розробляння комп'ютерного програмного статку; конвертування (перетворювання) даних та документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); розробляння машин, апаратів, пристроїв та інструментів (включаючи їх деталі) та установок, що з них складаються; дизайнерські послуги; представлення та вивчання характеристик комп'ютерів, роботи комп'ютерів, автомобілів та інших машин, що вимагають високопрофесійних знань, майстерності та досвіду для належної роботи у відповідності до призначення; наймання (прокат) та лізинг комп'ютерів; наймання (прокат) та лізинг вимірювальних апаратів, приладів, пристроїв та інструментів, що належать до 42 класу; наймання (прокат) та лізинг оптичних апаратів, приладів, пристроїв та інструментів; наймання (прокат) та лізинг фізичних та хімічних апаратів, приладів, пристроїв та інструментів, що належать до 42 класу; наймання (прокат) комп'ютерного програмного статку; оновлювання комп'ютерного програмного статку;

Источник: http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm