Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке хортиця (№30617)


Изображение ТМ:

торговая марка хортиця (№30617)

Номер и дата подачи заявки:

2001085370    28.08.2001

Номер свидетельства:

30617

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

ГСХ ТРЕЙДМАРКС ЛІМІТЕД

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

Афродітіс, 25, 2нд флоор, офіс 204, Нікосія, Кіпр, (CY)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

28.08.2021

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 32 : пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

Кл. 33 : алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу;

Кл. 35 : ведення листування особисте; наймання торговельних автоматів; психологічне тестування;

Кл. 37 : прибирання горищ; прибирання непотребу;

Кл. 38 : наймання часу для доступу до комп'ютерних баз даних; наймання комп'ютерного часу для роботи з даними;

Кл. 40 : друкарська справа; друкування літографічне; друкування офсетне; наймання плетільних машин; сортування відходів і вторинної сировини; складання фотокомпозицій; шовкографія;

Кл. 41 : відеознімання; консультування щодо вибору професії; мікрофільми (знімання); перекладання з мови жестів; служба новин; перекладання текстів; редагування текстів; фотографування; фоторепортажі;

Кл. 42 : аналізування використовності нафтових родовищ; послуги архітекторів; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; послуги фахівців з бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; використовування патентів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; доглядання програмного статку; досліджування підводне; експертування; експертування нафтових родовищ; знімання топографічне; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); інформування щодо моди; калібрування (вимірювання); доглядання програмного статку комп'ютерів; наймання комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; консультування щодо захисту довкілля; послуги з консультування фахового, що належать до 42 класу; досліджування в косметології; креслення будівельне; випробовування матеріалів; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; наземне знімання; наймання програмного статку комп'ютерів; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; підводне досліджування; планування розвитку міст; прогнозування погоди; пошуки і розробляння нових товарів; досліджування родоводу; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості;

Кл. 43 : бази туристські; послуги барів; наймання перемісних будинків; будинки для самотніх людей похилого віку; буфети; готелі; дитячі ясла (денні); наймання тимчасового житла; попереднє замовляння тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); забезпечування готельним житлом; їдальні громадські; кав'ярні; кафетерії; послуги мотелів; наймання кріселок, столів, скатерок, скляного посуду; наймання навісів; наймання приміщень на збори; обслуговування таборів туристських; пансіонати; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць у готелях; попереднє замовляння місць у пансіонатах; постачання харчове; ресторани; ресторани з самообслуговуванням; надавання приміщень в таборах відпочинку;

Кл. 44 : акушерська допомога; послуги банку крові; оздоровниці; ветеринарна допомога; вживляння волосся; будинки відпочинку; виготовляння вінків; городництво; громадські лазні; диспансери; повітряне і поверхневе розкидання добрива та інших сільськогосподарських хімікатів; доглядання газонів; доглядання домашніх тварин; доглядання тварин; доглядання хворих; зуболікування; компонування квітів; клініки; краєвидне садівництво; салони краси; лазні турецькі; лікарні; лікарні приватні; лікарська допомога; манікюр; масаж; наймання санітарного устатковання; нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; послуги фахівців з оптики; перукарні; пластична хірургія; притулки; послуги психологів; розсадники рослин; рослинна хірургія; садівництво; санаторії; санітарне обслуговування; наймання сільськогосподарської техніки; розводіння тварин; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; хіропрактика;

Кл. 45 : консультування щодо безпеки; наймання вечірнього одягу; відмикання замків секретних; влаштовування релігійних зборів; складання гороскопів; детективні агентства; доглядання дітей; відмикання замків секретних; пошуки зниклих людей; влаштовування зустрічей; нічна охорона; наймання одягу; наймання однострійного (форменого) одягу; опікунство; особиста охорона; охорона цивільна; послуги пожежників; послуги щодо господарювання; похорони; похоронні контори; розшукові агентства; супроводжування; тілоспалювання (кремація); шлюбні агентства; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності;

Источник: https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm