МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

И ПАРТНЕРЫ

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке PS P S 2 (№26918)


Изображение ТМ:

торговая марка PS P S 2 (№26918)

Номер и дата подачи заявки:

99072600    21.07.1999

Номер свидетельства:

26918

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

Соні Інтеректів Ентертеінмент Інк.

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

1-7-1 Конан, Мінато-ку,,,

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

21.07.2029

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 9 : Електричні комутаційні пристрої; електричні реле; розмикачі електричних кіл; регулятори потужності; випрямлячі струму; електричні розніми; замикачі електричних кіл; електричні ємності; електричні резистори; місцеві комутаційні пристрої; силові розподільчі коробки; комутаційні панелі (розподільчі панелі); запобіжники для електричного струму; розрядники для захисту від атмосферних перенапруг; електричні трансформатори; індукційні регулятори напруги; обертові інвертори (електричні); сухі гальванічні елементи; наливні гальванічні елементи; акумулятори та батареї; фотогальванічні елементи; електричні дроти; електричні кабелі; фотографічна апаратура та прилади, що належать до 9 класу; кінематографічна апаратура; оптична апаратура та прилади, що належать до 9 класу; телефонна апаратура; апаратура дротового зв’язку; апаратура з несучою частотою; радіомовна апаратура; апаратура радіозв’язку; апаратура з використовуванням радіо; телеметрична апаратура дистанційного керування; апаратура звукових частот; апаратура відеочастот; частини та приладдя, що належать до 9 класу, для апаратури та приладів електричного зв’язку; записи з подовженим часом відтворювання; записи тривалого відтворювання; закодовані магнітні картки; закодовані магнітні аркуші; закодовані магнітні стрічки; закодовані компакт-диски; метрономи; футляри-екрани для магнітних дисків; електростатичні копіювальні машини; комп’ютери, включаючи: центральні процесорні вузли, електронні схеми з кодуванням запрограмованих даних, магнітні диски, магнітні стрічки та периферійне обладдя для комп’ютерів; електронні мікроскопи; електронні калькулятори настінні; текстові процесори; світлочутливі трубки; електронні лампи; лампи-випрямлячі струму; електронно-променеві трубки; газорозрядні лампи; термістори; діоди; транзистори; інтегральні схеми; великі інтегральні схеми; відеогральні автомати для комерційного використовування; машини та прилади, що належать до 9 класу, для парків розваг; гральні автомати, що працюють від монет чи жетонів; відеоігри з телевізором для персонального використовування; магнітні осердя; дроти високого опору; електроди; експонована кінематографічна плівка; експонована плівка для слайдів; зображення на прозорій основі; електронно-оптичні системи для слайд-фільмів; машини, що належать до 9 класу, для реєстрації продуктивності; фотокопіювальні машини; ручні обчислювальні машини; електричні калькулятори; офісна техніка на перфокартах; часописи, книги, газети, карти, малюнки, зображення та літерна інформація на магнітних, оптичних, магнітооптичних дисках, CD-ROMs (ПЗП на компакт-дисках) та універсальних дисках з цифровим кодуванням; програми відеоігор для бізнесового використовування на електричних схемах, магнітних, оптичних, магнітооптичних дисках, CD-ROMs (ПЗП на компакт-дисках), магнітних стрічках та універсальних дисках з цифровим кодуванням; програми відеоігор для персонального використовування на електричних схемах, магнітних, оптичних, магнітооптичних дисках, CD-ROMs (ПЗП на компакт-дисках), магнітних стрічках та універсальних дисках з цифровим кодуванням; контролери, джойстики, карти пам’яті, регулятори гучності, миші та інші частини та приладдя, що належать до 9 класу, для відеоігор з телевізором для персонального використовування; відеоігри у реальному масштабі часу; відеоігри, що працюють від монет чи жетонів;

Источник: http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm