Онлайн-поиск торговых марок
Информация по торговой марке SAFE+MASK; SAFE; MASK (№192052)


Изображение ТМ:

торговая марка SAFE+MASK; SAFE; MASK (№192052)

Номер и дата подачи заявки:

m201403673    17.03.2014

Номер свидетельства:

192052

Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

вул. Серпова, 11, м. Київ, 03115, (UA)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

17.03.2024

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 10 : маски для лікарського (медичного) персоналу;

Кл. 35 : агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; макетування реклами; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо коме

Источник: https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm